Saat menjalankan ibada puasa terdapat  syarat wajib puasa yang harus Anda penuhi supaya puasa yang Anda jalani jadi sah. Pada saat bulan Ramadhan, hukum dari bulan puasa ini wajib. Tapi jika puasa yang tidak dilakukan di bulan Ramadhan, misalnya puasa Sunnah Senin Kamis, hukumnya ini tidak wajib.

Menurut bahasa, puasa di dalam bahasa arab ini disebut dengan sebutan shiyam atau shaum, kata tersebut memiliki makna menahan. Jadi dalam istilah bisa kita artikan sebagai menahan diri dari berbagai hal yang bisa membuat puasa menjadi batal dengan berbagai cara khusus.

7 Syarat Wajib Puasa

Saat menjalankan puasa terdapat hal-hal yang harus di penuhi sebelum menjalankan puasa, jadi jika salah satu syarat yang ada ini tidak bisa dipenuhi maka orang tersebut tidak diwajibkan untuk melakukan puasa. Ini dia beberapa syaratnya:

1. Beragama Islam

Syarat wajib yang pertama untuk menjalankan puasa adalah beragama  islam. Jadi untuk orang yang tidak beragama islam hukum puasa ini tidak wajib. Selama bulan Ramadhan berlansung, umat islam ini harus menjalankan puasa selama 1 bulan penuh. Hal tersebut telah disebutkan didalam Al Quran, jika puasa ini memang ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Jika seseorang yang telah murtad lalu dia kembal lagi masuk agama islam, selama dia murtad dia ini harus mengganti puasa yang terlewatkan.

2. Baligh

Syarat yang kedua untuk menjalankan puasa adalah usia yang telah baligh, jadi untuk anak kecil yang masih belum baligh mereka ini belum memiliki kewajiban untuk menjalankan puasa di bulan Ramadhan.

3. Berakal atau Tidak Gila

Syarat ketiga untuk menjalankan puasa adalah harus memiliki akal dan tidak gila. Sudah dikatakan oleh para ulama juga jika orang yang gila atau orang yang tidak memiliki akal memang tidak diwajibkan untuk menjalankan puasa.

4. Sehat

Syarat keempat untuk menjalankan puasa adalah sehat, jadi jika orang yang sedang sakit tidak diwajibkan juga untuk berpuasa. Tapi puasa yang tidak dilakukan nantinya harus diganti saat orang tersebut sudah kembali sembuh.

5. Mampu

Syarat kelima untuk menjalankan puasa adalah mampu, jadi saat puasa ini Anda harus mampu untuk melaksanakannya. Allah SWT ini tidak mewajibkan puasa untuk orang yang tidak mampu melakukannya. Hal ini biasanya dirasakan oleh orang yang sudah jompo dan juga lemah dan memang tidak mugkin untuk puasa. Jika tidak mampu melakukannya puasa tersebut nantinya bisa diganti dengan fidyah, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang ada di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 184.

6. Tidak dalam Perjalanan

Syarat keenam untuk menjalankan puasa adlah tidak dalam perjalanan, jadi untuk orang yang sedang melakukan perjalanan jauh boleh untuk tidak puasa, tapi puasa ini harus diganti dilain hari.

7. Suci dari Haid dan Nifas

Syarat terakhir untuk berpuasa adalah Suci dari Haid dan Nifas, hal ini juga telah disampaikan oleh para ulama. Jika wanita yang sedang haid atau nifas melakukan puasa ini haram hukumnya.

Itu dia 7 syarat menjalankan puasa, puasa wajib memang memiliki berbagai keutamaan seperti yang dikatakan dalam hadist Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW berkata:

“Telah datang kepada kalian bulan Ramadhan, bulan penuh keberkahan. Allah SWT telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya, di bulan itu pintu-pintu langit akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup, di bulan itu setan-setan akan diikat, di bulan itu ada malam yang lebih baik daripada seribu bulan, barangsiapa terhalang mendapatkan kebaikannya maka sungguh ia telah terhalang.” (HR. An-Nasa'i)